Onvoorstelbaar op welke terreinen contract, risico en compliance management (CRC) uw bedrijfs-continuïteit positief beïnvloeden.

 

 

           

 

Driehoek

 

Uw vragen krijgen een helder antwoord met ™

Strategisch

Operationeel

-Hoe krijgen we onze uitdagingen op het gebied van contracten, risico's en compliance helder?

-Welk inzicht, beheer is noodzakelijk en gewenst?

-Is er een duidelijk business case te maken?

-Hoe groot of hoe klein is onze kennis achterstand?

-Kennen we onze Zone of Compliance (ZoC)?

 

 

-Wat is de attitude in onze organisatie als het gaat om afspraken?

-Hoe gaan we om met vertrouwen?

-Hoe krijg ik het management en de directie overtuigd?

-Hoe krijgen we onze medewerkers mee in ons verhaal?

-Hoe krijgen we al onze contracten morgen in een nieuwe oplossing?

 

Meer informatie? Vraag een verkennend gesprek.

 

De essentie? Wij maken kansen, kosten en processen helder.

Het bundelen van uw en onze kennis, analyses, inzichten en ervaringen maakt het mogelijk een heldere business case voor contract, risico en compliance management aan de beslissers in uw organisatie voor te leggen.

 • -We verhelderen en objectiveren het huidig inzicht en beheer van de CRC-aandachtsgebieden afzonderlijk en maken continuïteit concreter
 • -We tekenen samen met u de situatie “to be” uit
 • -We onderkennen de relaties tussen de genoemde aandachtsgebieden
 • -We adviseren u m.b.t. processen, tools en resources om de gap tussen “as is” en “to be” te overbruggen

 

Sterkere resultaten met de juiste kennis en vaardigheden

Zonder geëngageerde medewerkers, geen hoogwaardig contract, risico en compliance management. Tijdens de opleidingen trainen/coachen we vaardigheden maar verhelderen we ook het belang en uw strategie.

Training en coaching gaan over:

 • -Contractmanagement in uw praktijk
 • -Operationele kosten m.b.t. contractmanagement beperken
 • -Invulling geven aan bewustwording compliance thema's/onderwerpen van uw organisatie/business; introducerende workshop, welke compliance is aan de orde en relevant
 • -Training in het omgaan met en uitvoering van compliance (attitude en gedrag)
 • -Richten, inrichten en verrichten van compliance in de organisatie (interim en advies)

 

Expertise inbrengen – maximale ontzorging

Verbetertrajecten rond contract, risico en compliance management brengen tijdelijk extra werkdruk met zich mee. Vaak vragen ze ook kennis en vaardigheden, die in een organisatie (nog) niet aanwezig is.

U kunt taken (....tot uw integrale contractmanagement) via Nstrada Resourcing opvangen waardoor uw verbetertrajecten betere garanties krijgt. Mate van resultaats-verantwoordelijkheid bepalen we graag samen met u.

Nstrada kiest ook voor het principe van de “lean organization”. Dit betekent o.a. dat wij in functie van concrete opdrachten free-lancers samenbrengen in een team op maat. Hiervoor beschikken wij over een uitgebreid netwerk van professionals (associates) die wij 100% vertrouwen.

 

Onze specialisten brengen uw contracten in zodat u er het maximum uit haalt:

 • -Advisering/beoordeling juridische kwaliteit
 • -Registratie van uw contracten; de juiste informatie
 • -Inrichten van werkstroom van uw contractendossiers
 • -Opleveren van rapportages en dashboards
 • -Uitvoeren van een risico, compliance audit
 • -Technische configuratie

U kan uw contractverwerking tijdelijk of permanent aan Nstrada uitbesteden. Zo kan u uw medewerkers inzetten zodat ze de meeste toegevoegde waarde voor uw bedrijf of organisatie realiseren.

 

Tools die contracten probleemloos beheersbaar maken

Nstrada werkt met de contractmanagement software Contracto; www.contracto.nl

De voordelen van Contracto:

 • ○  Internationaal erkend;  http://symfact.com/customers/
 • ○  Al meer dan 10 jaar actief en marktleider in de Benelux
 • ○  Maximale toegankelijkheid voor elke betrokkene in de organisatie
 • ○  Integratie van businessprocessen, inclusief notificaties en waarschuwingsberichten
 • ○  Gebruiksvriendelijke en overzichtelijke audits en rapporten
 • ○  Applicatie-integratie met andere ERP- of bedrijfssoftware

Contracto B.V. is exclusief technology partner en reseller van Symfact www.symfact.com voor de Benelux.

Het brede scala aan kennis en ervaring waarover wij beschikken, willen we gericht inzetten ten behoeve van het optimaliseren van contract, risico en compliance management.

Onze mensen zijn ervaren professionals, die zelf meerjarige ervaring hebben opgedaan als contractmanager of compliance/risico-manager. Ze zijn sterk gericht op de praktijk en het resultaat. Ze beschikken over een probleemoplossend vermogen, ook in complexe situaties. Ze vertalen problemen in kansen en acties.

Betrokkenheid en tegelijk volledige onafhankelijkheid zijn kenmerkend voor onze professionals. Zij zijn sterk gericht op toegevoegde waarde en streven naar een relatie op de langere termijn. Integriteit en betrouwbaarheid staat bij hen hoog in het vaandel.

De Nstrada-professionals bevorderen de eigen verantwoordelijkheid en helpen bij de ontwikkeling en uitvoering van het management, aansluitend bij de fase waarin u zich bevindt.

 

Onze professionals inspireren u en ondersteunen uw dagelijkse proces